Компютърни игри

Въздействието на играта да се смекчи може, ако части от нейния вътрешно игрови контекст се променят – в някои компютърни игри възможност се дава самостоятелно да се играе или отборно, като играчът и в двата случая изложен ще бъде на еднакво количество насилие.  Може и да се окаже, че до агресивни мисли, по-силно изразени, водят самостоятелните игри с коли, до по-слаба чувствителност и апатия, отколкото ако играчът е от отбор.

Възможността в отбор на игри да играе, неговите социални способности да подобри би могла и да засили би могла умението в група за учене, в зависимост от съдържанието. Социалният контекст би могъл за намаляването на ефекта от игри да способства. За постигането на цел, играта повече от един играч изисква и до намаляване социалния контекст, води от насилието ефектът, което за изпълнение на дадената мисия се изисква.

Първоначалните изследвания показват, че груповият контекст влияние може да оказва и че сътрудничеството и съвместната работа насърчават игрите. Друг аспект, който също може влияние да оказва на играещите, с това е свързан, как предоставя играта за решаването на проблеми контекстуални указания. Въпреки че и групите коментари правят по време на игри с коли и напредването си, участниците са показали при решаването на загадките по-голяма проницателност и специфични игрови стратегии са  използвали на определени цели за постигане. Нещо повече – на повечето игри поради сложността, те потенциал показват за решаване на даден проблем при предоставянето на комплексни стратегии.

Компютърните монитори по специфичен начин са изработени, на потребителите за да могат смислена информация да предоставят. Структурирането на екрана на информацията върху възприеманото значение влияе и асоциациите, които то предизвиква. Например, една и съща ситуация, по различен начин структуриран, своето значение променя за наблюдаващия игри с коли. Затова да се очаква може, че различно въздействие биха изпитали играчите в зависимост от начина на структурираните игри.

Изследвания доказват, че свързаните с визуалното  съсредоточаване на внимание уменията, могат с видео игри помощ – да се подобрят.  Част от изследването върху въпроса е фокусирано  как да подобрят игрите визуалното съсредоточаване върху периферията на компютърния екран – на вниманието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *