1
Обезщетение за закъснял полет Ryanair е важна тема за всички пътници, които са изправени пред неудобството на забавяне на техния полет. Въз основа на регламентираните права на пътниците в Европейския съюз, компанията е длъжна да предостави обезщетение и подкрепа при определени обстоятелства.

Закъснението на полет може да се превърне в значително неудобство, особено ако то влияе на вашите планирани ангажименти или свързващи полети. В такива случаи е важно да знаете своите права и как да постъпите, за да получите заслуженото обезщетение.

Пътниците имат право на обезщетение при закъснения на полети, които са повече от три часа при пристигане на крайната им дестинация. Размерът на обезщетението зависи от разстоянието на полета и продължителността на закъснението. То варира между 250 и 600 евро.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика