1
Водата е незаменим ресурс както за човешкото здраве, така и за човешкия бит. Най-често потребителските нужди се свеждат до това да се закупят бидони за вода, но се забелязва и увеличаването на приложението на цистерните за вода и в стопанството. Основните видове резервоари за вода, които се продават в България са следните:

1. Полиетиленови хоризонтални квадратни резервоари
2. Полиетиленови хоризонтални цилиндрични резервоари
3. Полиетиленови вертикални цилиндрични резервоари

Те могат да бъдат с различни размери, които започват от 100 литра и достигат количествени лимити от индустриален характер. Най-често срещаните размери на използваните резервоари за вода в България са:

1. Резервоар за вода 100 литра
2. Резервоар за вода 500 литра
3. Резервоар за вода 1000 литра
4. Резервоар за вода 5000 литра
5. Резервоар за вода 10 000

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика